Vysvětlení pojmu: Web 2.0

Termín Web 2.0 označuje další vývojovou fázi webu. Web 2.0 se vyznačuje výraznou změnou pojetí i obsahu webu, počínaje přístupem uživatelů k webu, přes změnu informační architektury webových prezentací a webových aplikací, až po technologické změny. Web 2.0 se vyznačuje především:

  • vyšším propojením WWW stránek ze vzájemně izolovaných serverů s komplexními službami složenými z funkcí několika webových stránek (dobrým příkladem mohou být takzvané Mash Up aplikace).
  • vytvářením sociálních sítí - tvorba a distribuce webového obsahu je dostupná komukoliv, otevřená komunikace, decentralizace autorit, sdílení a znovuvyužití; uživatelé webu se sami stávají autory obsahu.
  • propracovanějším a lépe organizovaným obsahem, např. pomocí takzvaného tématického štítkování.
  • vyšším ekonomickým potenciálem webu jako celku; sociální sítě začínají být využívány ke komerčním účelům, a to s podstatně vyšší efektivitou než původní izolované webové prezentace a internetové obchody.
  • interaktivnějším uživatelským rozhraním, které zvyšuje uživatelský zážitek a efektivitu užívání webu.

+420 490 520 015

Seminář zdarma

Efektivní plánování úkolů a času

REZERVACE