Vysvětlení pojmu: K2 Enterprise

Mezi zákazníky využívající K2 Enterprise patří hlavně firmy, které chtějí umožnit realizaci jejich představ a přitom zabezpečit požadované výstupy (např. ekonomika, sklad). Nejčastěji to bývají firmy s vysokou úrovní logistiky a s velkým množstvím opakovaných událostí.

Systém zabezpečuje požadované výstupy, úplnou provázanost a tvárnost uživatelských funkcí, úplnou kontrolu nad daty a řadu dalších výhodných funkcí.
U K2 Enterprise je možné sledovat verze postupů a procesy znázornit graficky. Program také umožňuje definovat role, ty přiřazovat uživatelům, vytvářet skupiny a stanovovat pravidla firemních postupů.

Firmou definované pracovní postupy může K2 Enterprise podporovat řízením procesů. Program umožňuje definovat role, ty přiřazovat uživatelům, vytvářet skupiny a stanovovat pravidla firemních postupů. Použitím schváleného postupu oprávněnou osobou vznikají procesy, jejichž pracovní kroky jsou systémem po uživatelích vyžadovány dle nastaveného algoritmu. Tím je možné pracovat s informačním systémem i tak, že uživatel realizuje pracovní kroky požadované po něm systémem (díky konkrétnímu procesu napříč jednotlivými moduly) a ty ovlivňují vytváření dokladů a změny v systému.

Bližší a aktuální informace o systému naleznete na těchto stránkách.


+420 490 520 015

Seminář zdarma

Efektivní plánování úkolů a času

REZERVACE