Vysvětlení pojmu: Internetový vyhledávač

Internetový vyhledávač je služba, která na základě uživatelem zadaných klíčových slov, jež popisují hledaný dotaz, vyhledá uživateli webové stránky s relevantním obsahem. V současnosti umožňují internetové vyhledávače hledat nejenom texty, ale také fotografie nebo videa.

Databáze internetového vyhledávače je vytvářena a udržována automaticky na rozdíl od webových katalogů, které jsou vytvářeny především příspěvky uživatelů daného katalogu. Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejlepší relevantní informace, a proto různými způsoby měří kvalitu webových stránek, které mají ve své databázi (např. PageRank).


+420 490 520 015

Seminář zdarma

Efektivní plánování úkolů a času

REZERVACE