Vysvětlení pojmu: Ekonomický systém

Ekonomický systém je komplexní systém firemních agend, jako například daňová evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, adresář, výroba, CRM atd. Jednotlivým agendám se pak říká moduly. Hovorově se ekonomickému systému někdy říká účetnictví, i když účetnictví je pouze malou podmnožinou celkových možnosí ekonomického systému.


+420 490 520 015

Seminář zdarma

Efektivní plánování úkolů a času

REZERVACE