Vysvětlení pojmu: Altus Vario

Altus Vario je produktem společnosti Altus software s.r.o. Jde o podnikový software kategorie "all-in-one ERP / CRM systém" určený ke zpracování veškerých firemních agend. Díky tomuto systému můžete řešit: práci s klienty, nákup a prodej zboží i služeb, zakázkovou výrobu, vedení účetnictví a daňové evidence, personalistiky a mezd, evidence majetku atd.

Primárně je systém Altus Vario určen pro středně velké firmy, ale mohou ho samozřejmě využít i malé společnosti. Jeho koncepce ho předurčuje k nasazení ve firmách, kde práci na jednotlivých agendách vykonávají samostatní pracovníci nebo oddělení. Altus Vario pak v takové firmě představuje informační systém, umožňující efektivní práci všech oddělení.

Tento software je tvořen moduly, což je jeho velkou výhodou, protože nemusíte platit to, co nebudete využívat. Navíc lze jednotlivé moduly provozovat samostatně, a tak je můžete rozdělit mezi pracovníky nebo oddělení podle potřeby.

Náročnější požadavky lze plnit pomocí technologie doplňků (Add-ins). Tyto aplikace lze do varia doinstalovat dodatečně. Jejich pomocí je pak možné řešit například hromadnou fakturaci třeba v návaznosti na data z externích zařízení. Nejnáročnější požadavky uživatelů pak lze vyřešit pomocí vlastních modulů. Vývojářům poskytujeme zdarma dokumentaci objektové knihovny systému Altus Vario a společných funkcí systému a návod na registraci vlastních modulů. Nezávislí vývojáři se tak mohou zaměřit na vlastní funkce doplňků a modulů a využít hotové obecné funkce obstarávající běh programu a spolupráci s moduly Varia.

Podle počtu uživatelů a počtu položek můžete mít databáze na SQL serveru, síťovém souborovém serveru nebo bez použití sítě na lokálním disku. Altus Vario může být díky tomu jedinečným řešením pro firmy, které mají pobočky různé velikosti.

Hlavní předností je jeho variabilita. Vyniká totiž rozsáhlými možnostmi přizpůsobení. Jeho implementace je navíc rychlá a celková pořizovací cena výhodná.
Zásadním kladem je pak důsledná kompatibilita se světovými standardy, uživatelské prostředí Altus Varia dodržuje standardy MS Windows a MS Office. Díky tomu se uživatelé pohybuje ve známém prostředí.

Vario se prodává v šesti kategoriích, přičemž všechny jsou softwarově shodné. Nižší kategorie mají pouze kontrolovanou kapacitu. Tato politika umožňuje i malým nebo začínajícím firmám využít všech výhod software, jež jsou jinak k dispozici v systémech vyšší třídy, které jsou určeny pro větší firmy, za adekvátně vyšší cenu. Větší společnosti využívají všech výhod plynoucích z užívání software s širokou uživatelskou základnou.

Váš systém může růst spolu s firmou naprosto bez problémů. Pokud budete chtít zvětšit kapacitu systému nebo rozšířit počet modulů, stačí zadat nové licenční číslo. Tím získáte systém vyšší kategorie bez přerušení provozu.

Nechte si propojit svůj eBRÁNA eshop s informačním systémem Altus Vario. Díky kvalitní systémové integraci můžeme propojit objednávky, produkty i kategorie produktů.

Bližší a aktuální informace o systému naleznete na těchto stránkách.


+420 490 520 015

Seminář zdarma

Efektivní plánování úkolů a času

REZERVACE